REFERENTIES

Opdrachten

Voorbeelden van opdrachten die wij uitgevoerd hebben. Informatie Strategie ICT in lijn brengen met de bedrijfsstrategie. ERP uit de Cloud Van onpremise maatwerk naar zorgeloze standaard cloud oplossing. Mobile First Altijd en overal, hardware onafhankelijk, kunnen werken. Social Enterprise Samenwerken in een team ondanks geografische afstanden. (a.i.) ICT Management Begeleiden outsourcing van de ICT (a.i.) Chief Digital Officer Business belangen vertalen naar ICT mogelijkheden. Security Awareness Digitale beveiliging naar een hoger platform brengen en medewerkers bewustzijn verhogen.

 


INFORMATIE STRATEGIE

Opdracht

Een overheidsnv heeft aangegeven dat hun huidige informatiebeleid niet meer voorziet in de veranderde behoeften en ontwikkelingen. Het bedrijf wil haar beleid totaal vernieuwen, zonder referentie naar het oude beleid. GreenBirdz is gevraagd een nieuw strategisch Informatiebeleid en organisatie in te richten.

 

Aanpak

GreenBirdz heeft deze opdracht vertaald naar een projectplan en het plan in drie fasen gerealiseerd. De eerste fase richtte zich op de creatie en de communicatie van het informatiebeleid met de staande organisatie. De tweede fase is benut om het informatiebeleid grondig uit te werken en gedetailleerd vast te leggen zodat de klant zelf het beleid kan uitvoeren. De derde fase betrof de inrichting van de hiermee gepaard gaande informatie organisatie. Als kapstok is het negenvlaks model van Maes gehanteerd.

 

Een bijzondere aanpak in het project was de “werk hypothese”. Op ieder moment in de tijd is uitgegaan van een werk hypothese die vervolgens middels interviews, workshops, desk en field research verder is aangescherpt.

 

Wezenlijke vragen omtrent het nut van het toepassen van nieuwe technologieën, het effect van een veranderde manier van samenwerken en make-buy-share van informatie zijn behandeld en beantwoord.

 

Resultaat

Het resultaat van dit fixed-price project was een informatiebeleid en organisatie, hanteerbaar en uitvoerbaar door de klant zelf zonder verdere externe ondersteuning.

Cloud ERP

Opdracht

Een internationale onderneming vraagt GreenBirdz ondersteuning bij het selecteren en implementeren van een bedrijfsbreed ERP systeem. Tijdens de opdracht formulering is nog onduidelijk of ERP in de cloud voldoende volwassen is om het bedrijf te ondersteunen. Dit zal moeten blijken uit het selectie traject.

 

Aanpak

GreenBirdz evalueert de huidige ERP omgeving, bespreekt met het directie team de bedrijfsstrategie en stelt samen met een vertegenwoordiging uit de organisatie een programma van eisen en wensen op. Onder leiding van GreenBirdz wordt een selectieproces uitgevoerd. Meerdere ERP cloud producten blijken een passende oplossing te bieden. Elke oplossing heeft zijn eigen karakter, eigen voordelen en randvoorwaarden. Na afweging van voorstellen, aanpak, referenties en demonstraties blijkt de hoogste score toebedeeld aan SAP Business By Design.

 

Tezamen met SAP wordt een implementatieplan opgesteld en start een interne vertegenwoordiging met SAP consultants aan de blauwdruk voor een passende systeeminrichting. Binnen drie maanden worden de bedrijfsprocessen en bedrijfswensen vertaald naar standaard systeem mogelijkheden en vindt een go-live plaats. In deze intensieve periode is het kernteam vrijgemaakt van haar dagelijkse werkzaamheden.

 

Resultaat

Een ouderwetse ERP structuur is vervangen voor toekomst vaste cloud ERP.  De klant heeft administratieve processen kunnen vereenvoudigen, aanzienlijk meer inzicht in haar operatie door realtime managementrapportage en geen ICT inspanning om de omgeving draaiend te houden.

MOBILE FIRST

Opdracht

Een sterk groeiende internationale onderneming werkt wereldwijd, al dan niet vanuit gevestigde kantoren. Zij heeft sterke behoefte aan flexibele ICT, welke onafhankelijk van kantoren en ongehinderd door kwaliteit van internetverbindingen kennismedewerkers instaat stelt te werken.

 

Aanpak

GreenBirdz heeft tezamen met het ICT team en de ICT leveranciers het huidige landschap geïnventariseerd en bestaande knelpunten geïdentificeerd. Vervolgens zijn workshops met een vertegenwoordiging van het bedrijf gehouden om de knelpunten en wensen van de medewerkers te inventariseren. Beiden zijn gecombineerd tot de IST situatie. Vervolgens is de SOLL situatie vastgesteld, gebaseerd op het wegnemen van knelpunten en het realiseren van een flexibele werkplek.

Nadat de IST en SOLL situatie vastgesteld waren is een roadmap opgesteld waarin alle stappen om te komen tot de flexibele mobiele werkplek zijn uitgezet in de tijd. Hierin is tevens onderscheid tussen quick wins en projecten gemaakt zodat men in staat is gedurende de uitvoering van de roadmap al deels flexibel te werken.

 

Een van de quick wins is het adopteren van het uitgangspunt 'Mobile first' bij elke ICT verandering en investering. Mobiliteit is het sleutel element voor de flexibele werkplek van deze klant.

 

Resultaat

Sterk vereenvoudigde ICT dankzij nieuwe technologieën. Flexibele werkplekken voor medewerkers. Nieuwe kantoren, ongeacht omvang, zijn binnen een paar weken volledig operationeel.